IsAn Direkts koncept

1. Producera kostnadseffektivt med den senaste maskinparken som finns att tillgå i branschen i Polen.

2. Leverans direkt från fabriken till ert lager i Europa.

3. Inga dyra omlastningar eller mellanlagringar.